Kas ir kredīts?

Kredīts ir naudas summa, ko kredītdevējs ir gatavs uz laiku nodot kredītņēmēja rīcībā apmaiņā pret noteiktiem procentiem vai atsevišķos gadījums arī bez procentiem.

Vēl pāris gadsimtus iepriekš kreditēšana netika uzskatīta par cienījamu rīcību, jo augļu gūšana no sapelnītās naudas bez papildus darba skaitījās netikumiska, taču mūsdienās viss ir mainījies. Pasaulē, kurā nauda valda pār pasauli un dienā tiek apgrozīti triljoniem dolāru, kredīts ir viens no ekonomikas galvenajiem virzītājspēkiem, turklāt ņemot vērā, ka kāre pēc peļņas nemitīgi aug ir izveidoti arī dažādi finanšu instrumenti, piemēram, fjūčeri, deriatīvi, opcijas u.c., kas padara globālo ekonomiku vēl sarežģītāku.

Kredīts var tikt izsniegts pamatojoties uz mutisku vienošanos vai līgumu (elektroniskā vai papīra formā). Papildus tam pēc kredīta izsniegšanas veida izšķir juridisko personu un privātpersonu kredītus, no kuriem ievērojami populārāki mūsdienās ir tieši juridisko personu (vairumā gadījumā kredītiestāžu un banku) izsniegtie kredīti.

Noslēdzot līgumu tajā tiek atrunātas kredītu procentu likmes, termiņš, aizdevuma pagarināšanas maksa, atvieglojumi īpašos gadījumos (kredītbrīvdienas), soda sankcijas un ārkārtas apstākļi – “force majeure” vai īpaši gadījumi, kuriem iestājoties kredīta procentu likmes un noteikumi kopumā var tikt pārskatīti. Papildus tam kreditori, bieži vien, līgumos iekļauj punktu, kas ļauj tiem jebkurā brīdī pieprasīt atmaksāt kredītu pilnā apmērā.

Kas ir kredīts Latvijā?

Latvijā kredītus drīkst izsniegt gan fiziskas personas, gan juridiskas personas. Privātpersonu kredītu izsniegšanu regulē Civillikums, savukārt uzņēmumu (bankas, kredītiestādes, lombardi, līzinga sabiedrības, vienkārši uzņēmumi) izsniegtos kredītus regulē ar banku darbību saistītā likumdošana (skat. http://www.fktk.lv ) un MK noteikumi par patērētāju kreditēšanu.

Juridiskas personas drīkst izsniegt tikai tādus aizdevumus, kuri ir nostiprināti ar līgumiem, savukārt privātpersonu izsniegtie naudas kredīti var iztikt ar mutisku vienošanos, taču strīdus gadījumā ir vēlams, lai būtu liecinieki, jo pretējā gadījumā paliek tikai vienas personas vārds pret otru. Turklāt jāņem vērā, ka daudzos gadījumos strīdu risināšanu aizkavē abu pušu neizpratne par to, kas ir kredīts.

Iecienītākie kredīta veidi Latvijā

Atkarībā no mērķa, kura īstenošanai tiek izmantots kredīts tiek izšķirti neskaitāmi kredītu veidi, t.sk. patēriņa kredīts, ātrais kredīts, sms kredīts, hipotekārais kredīts, faktorings, lombardi, līzingi, studiju un studējošo kredīti un daudzi citi. Ja raugās no patērētāja perspektīvas, tad mūsdienās populārāki ir kļuvuši tieši maza apmēra kredīti jeb ātrie kredītu, kurus iespējams saņemt bez ķīlas, galvotāja un izziņām internetā dažu desmitu minūšu laikā, taču var prognozēt, ka ekonomiskajai situācijai attīstoties populārāki atkal kļūs hipotekārie kredīti, kas ļaus iegādāties jaunas mājvietas.

Pēdējo gadu laikā aizvien mazāk tiek izmantoti līzingi, jo atšķirībā no kredītiem, preces īpašnieks visu līzinga atmaksas periodu ir aizdevējs, savukārt kredīta gadījumā īpašnieks ir kredītņēmējs, taču uz preci ir nostiprināts galvojuma līgums, kas neļauj preci atsavināt vai iznomāt bez aizdevēja piekrišanas.

Izdevīgākie kredīti Latvijā

Ņemot vērā, ka plašajā kredītu tirgū ir samērā grūti orientēties gan Latvijā, gan citur pasaulē aizvien populārāki kļūst dažādi kredītu salīdzināšanas portāli, kuros profesionāli eksperti salīdzina dažādus pakalpojumus pēc svarīgākajiem kritērijiem un ļauj iegūt precīzu priekšstatu par izdevīgākajiem risinājumiem. Viens no populārākajiem kredītu salīdzināšanas portāliem Latvijā ir http://www.atraiskredits.com, kuru katru dienu apmeklē vairāki simti lietotāju, kas tādējādi spēj ietaupīt dažus desmitus vai pat vairākus simtus latu. Portāla specifika gan ir vairāk tendēta uz ātrajiem kredītiem, taču arī patēriņa kredītu meklētāji var viegli atrast sev izdevīgāko risinājumu, kā arī atbildi uz jautājumu, kas ir kredīts.